Kredyty

Kredyt w rachunku bieżącym

 • przeznaczony na finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością
 • indywidualnie ustalana kwota kredytu zależna od średnich miesięcznych wpływów na rachunek
 • 12 miesięczny okres kredytowania z możliwością przedłużenia na kolejne 12 miesięcy
 • odnawialny charakter kredytu - każdy wpływ środków na rachunek bieżący obniża kwotę wykorzystywanego kredytu i umożliwia kredytobiorcy ponowne zadłużenie do przyznanego limitu
 • odsetki płatne tylko od wykorzystanej kwoty

Kredyt obrotowy

 • przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb produkcyjnych uzasadnionych cyklem produkcyjnym, wzrostem rozmiarów produkcji, wprowadzaniem nowych technologii
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę

Kredyt inwestycyjny

 • przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych
 • okres kredytowania - do 15 lat
 • karencja w spłacie kapitału i odsetek - nie dłużej niż 1 rok
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę