Raport dostępności API PSD2

 

API PSD2

Bankowość internetowa

 

Raportowany kwartał

Dostępność

(%)

Niedostępność

(%)

Dostępność

(%)

Niedostępność

(%)

14.09.2019 r. – 13.12.2019 r.

99,91 %

0,09 %

99,26 %

0,74 %

14.12.2019 r. – 13.03.2020 r.

100,00 %

0,00 %

99,63 %

0,37 %

14.03.2020 r. – 13.06.2020 r.

100,00 % 0,00 % 99,33 % 0,67 %

14.06.2020 r. – 13.09.2020 r.

100,00 %

0,00 %

98,28 %

1,72 %

14.09.2020 r. – 13.12.2020 r.

100,00% 0,00% 99,68% 0,32%

14.12.2020 r. – 13.03.2021 r.

100,00% 0,00% 99,82% 0,18%

14.03.2021 r. - 13.06.2021 r .

100,00% 0,00% 99,65% 0,35%

14.06.2021 r. - 13.09.2021 r.

100,00% 0,00% 99,77% 0,23%