Kredyty

Kredyt w rachunku bieżącym

 • przeznaczony na finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością
 • indywidualnie ustalana kwota kredytu zależna od średnich miesięcznych wpływów na rachunek
 • 12 miesięczny okres kredytowania z możliwością przedłużenia na kolejne 12 miesięcy
 • odnawialny charakter kredytu - każdy wpływ środków na rachunek bieżący obniża kwotę wykorzystywanego kredytu i umożliwia kredytobiorcy ponowne zadłużenie do przyznanego limitu
 • odsetki płatne tylko od wykorzystanej kwoty

Kredyt obrotowy

 • przeznaczony na zakup:
  • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i pasz
  • kwalifikowanego materiału siewnego
  • paliw na cele rolnicze
  • części zamiennych do ciągników i maszyn rolniczych
 • okres kredytowania - do 18 m-cy
 • maksymalna kwota kredytu - 2.500 zł. na 1 ha użytków rolnych
 • udokumentowanie wykorzystania kredytu w 50% fakturami VAT
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę

Kredyt Agro Plus

 • przeznaczony na zakup:
  • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin i pasz
  • kwalifikowanego materiału siewnego
  • paliw na cele rolnicze
 • okres kredytowania - do 12 m-cy
 • maksymalna kwota kredytu - 2.000 zł. na 1 ha użytków rolnych
 • udokumentowanie wykorzystania kredytu w 90% fakturami VAT
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę

Kredyt inwestycyjny

 • przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych (zakup maszyn, urządzeń, środków transportu, budynków lub budowli, gruntów rolnych)
 • okres kredytowania - do 15 lat
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę

Kredyt preferencyjny

 • przeznaczony na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych (zakup maszyn, urządzeń, gruntów rolnych)
 • dopłaty do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • okres kredytowania - do 15 lat
 • udział środków własnych - 20%
 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę

Rolniczy Kredyt Hipoteczny

 • przeznaczony na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością rolniczą, w tym na spłatę zobowiązań w banku lub innych bankach

 • udział własny Klienta nie jest wymagany

 • okres kredytowania - do 15 lat

 • maksymalna kwota kredytu do 1 000 000,00 zł.

 • brak konieczności rozliczenia kredytu

 • brak prowizji za wcześniejszą spłatę