Oszczędności

Lokaty terminowe:

  • terminy: 1, 2, 3, 6, 12, 24, 36 m-cy
  • oprocentowanie zmienne
  • minimalna kwota lokaty – 500 PLN
  • automatyczne odnawianie się lokaty

Depozyty w Banku Spółdzielczym w Białopolu są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (w zakresie przewidzianym w Ustawie o BFG).