Skip to main content
 • O Banku

O Banku

Bank Spółdzielczy w Białopolu istnieje już ponad pół wieku (rok powstania – 1950). Początkowo miał swą siedzibę w pobliskiej Dubience. Do 2000 roku prowadził działalność tylko na terenie Gminy Białopole. W 2000 roku przyłączył Bank Spółdzielczy w Uchaniach tworząc wspólny Bank o większym kapitale własnym. W następnym roku utworzono Punkt Kasowy w Teratynie. Bank dzięki temu mógł zwiększyć m.in. akcję kredytową, przyniosło to również wiele innych korzyści.
Ostatnie lata to okres bardzo dynamicznego rozwoju usług bankowych w obu gminach. Bank skupia obecnie 1,8 tys. członków. Bank rozwija na szeroką skalę działalność kredytową. W portfelu kredytowym największą pozycję stanowią kredyty rolnicze, których udział wynosi ponad 60%. Spłacalność zaciągniętych kredytów jest dobra, udział należności nieregularnych nie przekracza 0,5 %. Kultywując tradycję spółdzielczości bankowej jesteśmy jednocześnie placówką finansową na wskroś nowoczesną, dobrze przygotowaną do profesjonalnej obsługi mieszkańców.
W 2010 roku Bank przeniósł się do nowoczesnego obiektu w centrum miejscowości Białopole, wyposażonego w bankomat, nowoczesne serwery i oprogramowanie pozwalające sprostać wyzwaniom stawianym przez naszych klientów. W swojej działalności zawsze stawiamy na jakość usług, zadowolenie klientów i ciągłe powiększanie funduszy własnych. Wynikiem tego jest szereg wyróżnień jakie bank otrzymał w minionych latach:

 • 2002 rok – Dyplom za pracę na rzecz członków Banku,
 • 2002 rok – Dyplom za efektywność,
 • 2003 rok – I miejsce na najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce,
 • 2003 rok – I miejsce wśród Najlepszych Banków Spółdzielczych,
 • 2004 rok – wyróżnienie – Bank Spółdzielczy w służbie społeczności lokalnej,
 • 2004 rok – II miejsce na najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce,
 • 2004 rok – Dyplom za zajęcie II miejsca na najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce,
 • 2005 rok – Dyplom za wyróżniające wyniki,
 • 2007 rok – II miejsce na Najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce,
 • 2008 rok – Złota Odznaka Honorowa nadana przez Polski Związek Emerytów/ Rencistów i Inwalidów Zarząd Główny,
 • 2010 rok – III miejsce na najlepszy Bank Spółdzielczy w Polsce.

Ponadto Bank otrzymał szereg listów gratulacyjnych, podziękowań i wyróżnień
od organizacji samorządowych, rządowych, zrzeszeń i instytucji lokalnych.
Bankiem od 1994 roku kieruje Pan Wacław Nafalski Prezes Zarządu. Ukończył Uniwersytet Rolniczy w Lublinie i Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie.
Obecnie sytuacja finansowa Banku jest stabilna, kadra pracownicza jest młoda z wyższym wykształceniem co rokuje na rozwój Banku i stałe wprowadzanie bardziej skomplikowanych produktów bankowych odpowiadających potrzebom naszych klientów.

Zarząd Banku

Wacław Nafalski
Prezes Zarządu
Renata Niedźwiedzka
Wiceprezes Zarządu
Jolanta Kawka
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Edward Majewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Stefan Kusz
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Mariusz Kamiński
Sekretarz Rady Nadzorczej
Leszek Goszczyński
Członek Rady Nadzorczej
Janusz Rakowiecki
Członek Rady Nadzorczej
Wiesław Tkaczyk
Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Momot
Członek Rady Nadzorczej
Edward Jakubowski
Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Grabarczuk
Członek Rady Nadzorczej

Bank Spółdzielczy w Białopolu
Chełmska 1A, 22-135 Białopole wpisany w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129889, NIP 563-15-37-924, REGON 000500754
Bank Spółdzielczy w Białopolu stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego http://www.knf.gov.pl/Imag/Zasady_ladu_korporacyjnego_22-07-2014_tcm75-38575.pdf z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikające ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki Banku.

Centrala

Bank Spółdzielczy w Białopolu
ul. Chełmska 1A
22-135 Białopole
lubelskie
Godziny otwarcia: PN-PT 7.30 – 15.30
tel. 82 5682223

Oddziały

Bank Spółdzielczy w Białopolu Oddziałw Uchaniach
Ul. Partyzantów 10
22-510 Uchanie
lubelskie
Godziny otwarcia: PN-PT 7.30 – 15.30
tel. 84 6577216

Bank Spółdzielczy w Białopolu Punkt Kasowy w Teratynie
Teratyn 9A
22-510 Uchanie
lubelskie
Godziny otwarcia: PN-PT 7.30 – 15.30
tel. 84 6579216