Rachunki

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z wykonywaną przez posiadacza rachunku działalnością. Usługi dostępne w ramach

Rachunku bieżącego:

 • dostęp do systemu bankowości internetowej
 • dostęp do informacji o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło
 • wyciągi z operacji dokonywanych na rachunku
 • polecenie przelewu
 • zlecenia stałe
 • łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki bezpłatnej międzynarodowej karcie VISA Business Debetowa -bezprowizyjna wypłata środków z 4 700 bankomatów
 • możliwość korzystania z dodatkowych środków finansowych w postaci:
  • kredytu w rachunku bieżącym
  • kredytu obrotowego
  • kredytu inwestycyjnego