Skip to main content
  • Godziny graniczne realizacji przelewów

Godziny graniczne realizacji przelewów

TAB. 1 Przelewy krajowe w PLN

Lp.

Rodzaj przelewu

Placówka Banku

system bankowości internetowej

1.

Przelew wewnętrzny:

1.1

na rachunek w Banku1

14:45

14:45

2.

Przelew międzybankowy wychodzący:

2.1

ELIXIR1

14:45

14:45

2.2

SORBNET2

14:45

14:45

3.

Przelew przychodzący

do godziny 14:45

______________________________________

1Przelewy zlecone po godzinie 14.45 wykonane będą w najbliższym dniu roboczym.

2Przelewy są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej.

TAB. 2 Przelewy zagraniczne

Lp.

Rodzaj przelewu

Data waluty

Placówka Banku

System bankowości internetowej

1.

Przelew wychodzący:1

1.1

Przekazy w trybie standardowym:

1.1.1

SEPA, polecenie wypłaty w walucie EUR

D+1

14:30

1.1.2

Pozostałe polecenia wypłaty

D+2

14:30

1.2

Przekazy w trybie pilnym

D

11:30

2.

Przelew przychodzący:

   

2.1

Na rachunek w Banku

D

14:30

____________________________

1 Przelewy wychodzące złożone w dniu roboczym po godzinie granicznej, wykonane będą w najbliższym dniu roboczym